Ilmajoen seurakunta

Täytä tiedot ja ilmoittaudu

Etunimi Sukunimi
Sähköposti
(Kirjautumistunnus)
mail Salasana


Katuosoite Postinumero
Postitoimipaikka Syntymäaika
Puhelin
Markkinointiviestintälupa (Markkinointiviestintälupa ei koske rekisterinpitäjän (seurakunnan) normaalia toiminnasta viestintää jäsenten suuntaan)
Lisäinfo

Työalat
Ilmajoen seurakunta

* . - +

Kategoriat
Ilmajoen seurakunta 
Arkunkantajat
Diakonia ja lähimmäisten palveleminen
Kouluikäiset (7 - 14-vuotiaat)
Lapset ja perheet
Lähetystyön tehtävät
Musiikki
Muut vapaaehtoistehtävät
Nuorisotyö (15-vuotiaista ylöspäin)
Rakennus- ja korjaushommat
Tehtävät jumalanpalveluksissa
Videointi ja äänentoisto

* . - +


Huoltajan puhelinnumero

Olen lukenut rekisteriselosteen ja hyväksyn sen mukaiset ehdot Kyllä 

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Ilmajoen seurakunta/Vapaaehtoistoiminta
Kirkkotie 37, 60800 Ilmajoki
p. (06) 4240 410

Yhteyshenkilö
Jani Latva-Nikkola
p.040 769 69 56
jani.latva-nikkola@evl.fi

2. Rekisterin nimi

Ilmajoen seurakunnan vapaaehtoispankki

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus(rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä.
Nämä tiedot ovat:

- Etunimi
- Sukunimi
- Syntymäaika
- Sukupuoli
- Osoite
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero

lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- Jäsenen ilmoittamat kategoriaan liittyvät muut tiedot

Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen ja ylläpidon yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa vapaaehtoistoiminnan jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Ilmajoen seurakunnan vapaaehtoispankin sivustolle omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Ilmajoen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Ilmajoen seurakunnan vapaaehtoispankki sivustolle omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.

Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Ilmajoen seurakunta, Kirkkotie 37, 60800 Ilmajoki.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Ilmajoen seurakunta ei luovuta Ilmajoen seurakunnan vapaaehtoispankin rekisterissä olevia jäsentensä tietoja suoramarkkinointiin tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen.

Tietosuojaseloste | Rekisteriseloste

Versio 1.1.1