Eettiset periaatteet

Loimaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa iästä ja muusta taustasta riippumatta. Kaikki Vapaaehtoispankin kautta jaetut työtehtävät perustuvat vapaaehtoisuuteen, työtehtävien suorittamisesta ei makseta rahallista palkkaa. Palkkana on jotain vielä parempaa, hyvä mieli sekä auttajalle, että autettavalle.

Kaikki Vapaaehtoispankkiin liittyvät henkilöt haastatellaan ja työtehtävästä riippuen myös koulutetaan ennen kuin heidät otetaan mukaan vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminnasta vastaava henkilömme on myös aina tavoitettavissa ja vapaaehtoistyön tukena.

Vapaaehtoistoimintaan mukaan tuleminen tuo mukanaan myös vastuuta. Luotamme, että vapaaehtoistehtäviin lupautuneet hoitavat tehtävänsä tai ilmoittavat esimerkiksi sairaustapauksissa ajoissa vapaaehtoistyön vastaavalle poissaolostaan.

Kaikki vapaaehtoiset ovat myös vaitiolovelvollisia.