Vapaaehtoistoistyö Suomessa

300/e9dfb48d2c213f365600521cb4ea2f1f

Kansalaisareena on julkaissut uuden Vapaaehtoistoiminta Suomessa- tutkimuksen tulokset. Tutkimuksesta selviää, että suomalaiset haluavat tehdä edelleen vapaaehtoistyötä. Vastaavat toivovat, että organisoidun vapaaehtoistoiminnan Yhteisöllisyyden merkitys on korostunut merkittävästi. Ihmiset haluavat olla mukana toiminnassa joka on kevyesti organisoitua ja hallinnoitua. Vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen tulee olla helposti lähestyttäviä ja toiminnan kiinnostavaa. Isoja, mutta tärkeitä ja tarpeellisia haasteita!

 

Vapaaehtoistyötä tehdään ja halutaan tehdä edelleen merkittävästi. Auttaminen, luottamustehtävät ja talkootyö ovat tehdyn vapaaehtoistoiminnan kärjessä. Yhtä paljon vastaajat ovat tehneet pitkäkestoista ja sitoutumista vaativaa, kuin satunnaista ja lyhytkestoista toimintaa. Nuoria vapaaehtoistoiminta kiinnostaa aiempaa enemmän ja he toivovat että heitä kysytään henkilökohtaiksesti mukaan. Mukana on paljon tyytyväisiä ja kokeneitavapaaehtoistyöntekijöitä, mutta heidät tulee pitää edelleen tyytyväisinä.

Koko raportin voit lukea alla olevasta linkistä.

https://kansalaisareena.fi/wp-content/uploads/2021/05/Vapaaehtoistyo_tutkimusraportti_2021.pdf